Ka-servis.cz půjčovna lodí, prodejna vodáckého vybavení

Login Heslo
Registrovat

Podmínky pro účastníky akcí


Tyto stránky jsou určeny pro členy občanského sdružení  “Kanoeclub“
nebo pro ty, kteří se chtějí členy stát.

Smluvní vtah mezi členem “Kanoeclub“  a o.s. „Kanoeclub“ se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito všeobecnými podmínkami, které jsou závazné pro obě smluvní strany.
 

Způsob přihlášení

- z našeho formuláře či přímo ze seznamu akcí odkazem přihláška >>>
- e-mailem na adresu prihlasky@ka-servis.cz
- písemně na adresy uvedené v kontaktech
- osobně v loděnici Ká-servisDěkujeme, že přihlášky zasíláte včas!
Akce jsou obsazovány podle pořadí došlých přihlášek.
Přihlášku je možno nahradit telefonickou nebo osobní rezervací s tím, že písemná přihláška musí být dodána do 10 dnů od provedení rezervace.
 

Ceny a způsob placení

Ceny akcí jsou cenami sjednanými dohodou mezi členem Kanoeclubu a o.s. „Kanoeclub“. „Kanoeclub“ si vyhrazuje právo zvýšit cenu akce v návaznosti na úpravě vstupů tj. např. při výrazné změně devizových kurzů, cen pohonných hmot apod. V případě, když se zvedne cena o více než 10% může účastník  stornovacích poplatků.

Placení provádějte včas a to jedním z následujících způsobů:
- osobně přímo v o.s. „Kanoeclub“ nebo  na provozovně Ká-servis.
- poštovní poukázkou na adresu: , Poříčská 159, 373 82, Boršov nad Vltavou.
 

Stornovací poplatky a odhlášení

Při odstoupení z akce má člen o.s. “Kanoeclub“ nárok na vrácení
zaplacených poplatků (zálohy)  s odečtením:
200,- Kč (při ceně akce do 1.500,- Kč)
300,- Kč (při ceně akce nad 1.500,- Kč)
Dále pak při odhlášení:
41 - 29 dnů 25%
28 - 15 dnů: 50%
14 - 3 dny: 75%
méně než 3 dny 100%.

Rozhodující pro účtovaní stornovacího poplatku je den přijetí písemného zrušení účasti. Stornovací poplatky se neplatí, pokud odstupující vyšle náhradníka. V tomto případě platí odstupující pouze manipulační poplatek ve výši 100,- Kč a pokud se s o.s. „Kanoeclub“ nedohodne jinak, zodpovídá za jeho informovanost.
 

Zrušení akce

O.s. „Kanoeclub“  si vyhrazuje právo zrušit akci při nedostatečném počtu účastníků a při mimořádných okolnostech. Při zrušení akce se vrací klientům úhrada v plné výši.
 

Zodpovědnost za účastníky akcí

Člen se zúčastňuje akce a sportovního programu na vlastní zodpovědnost. Člen má za povinnost zejm. při individuálním turistickém programu informovat o plánované trase. Vedoucí má právo tuto plánovanou činnost zakázat v případě, že jeho vybavení či zkušenosti neodpovídají předpokládané náročnosti. Každý účastník vodácké akce musí být plavec. V případě, že je neplavec, musí o této zkutečnosti informovat na přihlášce. Člen je povinen se řídit pokyny vedoucího akce.
 

Věkové omezení

Děti mladší 15let pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let (toto neplatí pro dětské tábory). Mládež v rozmezí 15 - 18 let se může zúčastnit i bez doprovodu, ale pouze s písemným souhlasem rodičů či zákonného zástupce.
 

Pojištění

Účastníci nejsou pojištěni proti ztrátě zavazadel, odpovědnosti a storno poplatkům.

Ostatní

Vzhledem k tomu, že se na akcích fotí a fotky se poté sdílejí (např. na facebooku, rajčeti, picasa a na stránkách Ká-servis), vyhrazuje si o.s. “Kanoeclub“ právo  účastníky akcí zveřejnit i bez jejich výslovného souhlasu.

Úvodní stránka Vodácký obchod Půjčovna lodí České Budějovice Půjčovna lodí Pardubice Kanoeclub SeaKayaker.cz ..
©2024 Ka-servis.cz